header banner
Default

Twitter maak dit moontlik vir bekende gebruikers om deel te neem aan inkomste uit advertering


Twitter laat bekende gebruikers vanaf nu meedelen in de advertentie-inkomsten die de reclames in antwoorden onder hun tweets opleveren. In de eerste ronde deelt Twitter-baas Elon Musk vijf miljoen dollar uit, maar aan wie is vooralsnog onduidelijk. Waar de ene populaire gebruiker tienduizenden dollars krijgt, ontvangen andere grootheden geen cent. Zij klagen daar over, uiteraard op Twitter.

De betalingsronde komt niet uit de lucht vallen. Musk maakte een tijdje geleden al bekend dat populaire Twitteraars een deel van de advertentie-inkomsten zouden krijgen. Dat vindt hij wel zo eerlijk, al lijkt de zet ook bedoeld om bekende, fanatieke Twitteraars binnenboord te houden nu de kritiek op het platform toeneemt en concurrent Meta met Threads een Twitter-alternatief heeft uitgebracht. Sommige grote, Amerikaanse Twitter-accounts zeggen in de eerste betalingsronde duizenden tot tienduizenden dollars ontvangen te hebben.

Alleen Twitter-gebruikers die betalen voor Twitter Blue (acht dollar per maand) en in de afgelopen drie maanden minstens vijf miljoen tweetimpressies per maand noteerden, komen in aanmerking voor het nieuwe verdienmodel. Zij moeten hun bankrekening koppelen aan betaaldienst Stripe. Het aantal volgers lijkt niet uit te maken, en heeft ook weinig impact op de uitbetalingen. Zo zegt een Twitter-gebruiker met 750 duizend volgers 24 duizend dollar gekregen te hebben, waar een gebruiker met 1,7 miljoen volgers 'slechts' 9500 dollar kreeg.

Willekeur

Duidelijk is dat Twitter vooralsnog niet alle in aanmerking komende creators betaalt. Verschillende populaire gebruikers delen screenshots van hun enorme tweetimpressies, maar ook van een leeg Stripe-account. Het is niet bekend hoeveel creators Twitter in deze eerste ronde betaald heeft en of gebruikers die nu buiten de boot vielen, volgende keer wel betaald krijgen. Sommige gebruikers die niets ontvangen hebben, klagen - uiteraard op Twitter - over de gang van zaken.

Geen cryptoscammers

In de voorwaarden van Twitters verdienmodel staat dat creators geen geld kunnen verdienen aan tweets die draaien om seksuele content, piramideschema's (cryptoscams), geweld, gokken, alcohol en drugs. 

Weigering

Dat Twitter bekende gebruikers laat meedelen in zijn advertentie-inkomsten, is opvallend. Het bedrijf weigert zelf namelijk verschillende openstaande rekeningen te betalen, onder andere van kantoorruimtes en SaaS-diensten. Ex-werknemers hebben Twitter bovendien voor vijfhonderd miljoen dollar aangeklaagd vanwege achterstallige betalingen.

Sources


Article information

Author: James Thomas

Last Updated: 1699213922

Views: 610

Rating: 3.8 / 5 (31 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: James Thomas

Birthday: 1941-05-24

Address: 98082 Fletcher Viaduct, North Emily, IA 73342

Phone: +4618055518494000

Job: Police Officer

Hobby: Table Tennis, Geocaching, Fishing, Cross-Stitching, Astronomy, Snowboarding, Drone Flying

Introduction: My name is James Thomas, I am a irreplaceable, radiant, transparent, intrepid, steadfast, priceless, forthright person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.