header banner
Default

Volkswagen udskyder ID-produktionen :7


Volkswagen ser sig nødsaget til at skære ned på produktionen af elbiler, da de oplever en faldende interesse fra bilkøbere. Det betyder, at produktionen af den ventede elektriske sedan, ID.7, forsinket til senere i år.

Se også: Sammenlign elbiler

VW sætter elbilfabrik på pause

Ifølge The Telegraph sætter Volkswagen arbejdet med elektriske modeller på pause i seks uger på fabrikken i Emden i det nordvestlige Tyskland, hvor de vil afskedige 300 af de 1.500 medarbejdere, der er involveret i produktionen af dem.

Volkswagen forklarer, at de oplever en faldende interesse for elbiler, hvilket primært skyldes, at de helt elektriske biler stadig er dyrere end benzin- og dieselbiler. Fossilbilerne skulle stadig være 10.000 pund (86.600 kroner) billigere end tilsvarende elbiler.

I kombination med stigende inflation mener Volkswagen derfor, at lysten til at købe elbil er stærkt faldende.

“Vi oplever en stærk tilbageholdenhed hos kunderne i elbilsektoren,” fortæller lederen på gigantfabrikken i Emden, Manfred Wullf.

Må forsinke produktion af ny ID.7

Det betyder, at meget ventede kommende elbiler fra Volkswagen bliver forsinket, heriblandt den elektriske sedan, ID.7, og måske også den nye ID.3. Indtil videre skubbes produktionen af den nye ID.7-sedan fra juli til senere på året.

“Ligesom andre bilproducenter oplever Volkswagen i øjeblikket en faldende efterspørgsel på elbiler. Årsagerne til dette inkluderer: reducerede subsidier, højere inflation og for nylig længere leveringstider på grund af manglen på dele”, siger en talsmand fra VW.

“Vi er overbeviste om, at efterspørgslen efter elbiler vil stige igen, som året skrider frem. Med den omfattende reviderede ID.3 og den nye ID.7 fortsætter vi med at lancere attraktive nye modeller,” slutter han.

Læs også: VW lancerer ID.7: Rækkevidde, udstyr og specifikationer

Volkswagen ID.7 ser ud til at blive forsinket.

Priserne på elbiler må ned

Volkswagen er på vej med en lang række nye elbiler, heriblandt mindre og billigere modeller. Volkswagen er udmærket klar over, at de må deltage i priskampen på elbiler, som blev skudt i gang i januar af Tesla.

Volkswagen er på vej med ID.2, der er på størrelse med en Polo, og ID.1, der er på størrelse med en UP!.

Se også: Få styr på elbilforsikringer

Sources


Article information

Author: Grant Bishop

Last Updated: 1699548962

Views: 668

Rating: 4.5 / 5 (56 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Grant Bishop

Birthday: 1913-01-20

Address: 1380 Christopher Stream Apt. 113, Michaelfurt, IL 16139

Phone: +4435982353511855

Job: Computer Programmer

Hobby: Kite Flying, Graphic Design, Gardening, Reading, Bird Watching, Embroidery, Hiking

Introduction: My name is Grant Bishop, I am a audacious, unwavering, frank, variegated, persistent, Open, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.