header banner
Default

Hvor gammel er din hund i forhold til menneskeår?


Hunden din: Først er den eldre enn du trodde, og så yngre enn du trodde, ifølge en ny studie.

Det holder ikke å gange med sju, mener forskerne bak en ny studie.

VIDEO: The Truth About Dog Years (Your Pupper Is Older Than You Think!)
SciShow

Hunder lever typisk 10-12 år, litt avhengig av rase. Men hvor er den i livet, når den er tre? Eller 12?

En vanlig regnemåte sier at du kan finne hundens alder i menneskeår, ved å gange alderen med sju. Altså: Om du har en hund på tre år, tilsvarer det cirka en menneskealder på 21. Er hunden 12 år, er den som en 84-åring.

Men det vitenskapelige grunnlaget for dette regnestykket er heller tynt, mener en gruppe forskere. De har nå kommet fram til noe de mener er et mer presist mål på hunden alder.

Epigenetiske endringer

VIDEO: Why your dog isn't the age you think
Cleo Abram

Trey Ideker fra University of California San Diego og kollegaene hans har undersøkt 105 labrador retrievere, for å komme fram til den nye kurven. Målet var å undersøke endringer i reguleringa av genene – altså epigenetiske endringer – til hunder i ulike aldre.

Slik regulering av gener endrer seg med alderen. Dermed kan du altså finne alderen til kroppens celler, organer og vev, ved å kartlegge de epigenetiske endringene.

Resultatene til Ideker og co har nå gitt en ny kurve over hundens alder, ifølge en pressemelding fra University of California.

Hunden eldes raskere i begynnelsen, og saktere i alderdommen, ifølge ny forskning.

Hunden eldes raskere i begynnelsen, og saktere i alderdommen, ifølge ny forskning.
(Illurtasjon: Cell Press)

Blir fortere eldre i begynnelsen

VIDEO: 1 year old puppy = 30 year old human #shorts
MinuteEarth

Kurven viser klart problemet med regelen om å gange hundens alder med sju, ifølge forskerne. For hundens alder følger nemlig ikke samme utvikling som menneskets.

  • Les også: Har funnet ut når valper er aller søtest

I de første årene eldes hundene raskere enn mennesker. For eksempel er mange hunder kjønnsmodne ved ni måneders alder. Bruker du sjuårsregelen, tilsvarer dette bare litt over fem menneskeår.

Men i alderdommen flater kurven ut, og hunden eldes saktere.

Dersom forskernes kurve stemmer, vil en hund på tre år slett ikke tilsvare en 21-åring, men en 45-åring! En hund på 12, vil derimot ikke tilsvare en 84-åring, men en 70-åring.

Gjelder ikke nødvendigvis alle

VIDEO: Hvordan få hunden til å høre etter
Oslo Hundetrener Stina Fure

Studien er ikke uten svakheter. For eksempel har forskerne bare studert én type hund.

Det er godt kjent at forskjellige hunderaser har ulik gjennomsnittlig levealder. Store hunder som mastiff, irsk ulvehund og grand danois lever ofte kort – bare rundt åtte år. Småtasser som dvergpuddel og Jack Russel terrier har derimot en levealder på rundt 14 år.

I og med at forskerne bare har undersøkt labrador retrievere, er det ikke sikkert at kurven deres gjelder for alle typer hunder.

Forskerne planlegger nå å gjøre samme typen undersøkelse med flere hunderaser, ifølge pressemeldingen.

Referanse:

T. Wang, m.fl., Quantitative Translation of Dog-to-Human Aging by Conserved Remodeling of the DNA Methylome, Cell Systems, juli 2020. Sammendrag.

Logo - forskning.noForskning.no logo

Om forskning.no

VIDEO: Hvordan måle hunden din riktig | Dyrekassen.no
Dyrekassen

  • Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.
  • UNG.forskning.no er nyheter om forskning for barn og unge.

  • Forskning.no gis ut under Redaktørplakaten.
  • Ansvarlig redaktør / daglig leder: Aksel Kjær Vidnes , tlf 922 47 741 / [email protected]
  • Redaksjonssjef: Bjørnar Kjensli, tlf 942 43 567
  • Personvernerklæring

Kontakt oss

VIDEO: STOP DIN HUND I AT TRÆKKE PÅ 2 MIN I onlinehund.dk 🐾
Onlinehund

[email protected] / tlf 22 80 98 90

Redaksjonen – ansatte

Annonser/stillingsmarked:
Preben Forberg, tlf 413 10 879

Myrens Verksted 3G
Pb 5 Torshov, 0412 Oslo

Følg oss

VIDEO: MAN VS DOG! Victor og Chris konkurrerer mot en hund!
NRK FlippKlipp

Sources


Article information

Author: Joshua Larsen

Last Updated: 1699304882

Views: 604

Rating: 4.2 / 5 (46 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joshua Larsen

Birthday: 2008-03-21

Address: PSC 3351, Box 9710, APO AP 07551

Phone: +4852131957732174

Job: Plumber

Hobby: Knitting, Motorcycling, Pottery, Astronomy, Bowling, Wine Tasting, Juggling

Introduction: My name is Joshua Larsen, I am a unwavering, courageous, artistic, vivid, enterprising, dazzling, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.