header banner
Default

Sam Bankman-Fried: van een posterboy voor crypto tot een hoofdverdachte


Recensie • 

Mathijs Rotteveel

Mathijs Rotteveel

Zijn cryptobedrijf had een gat van $8 mrd in de balans. Volgens de ex-geliefde van Sam Bankman-Fried gaf hij haar de opdracht om miljarden te stelen. In zijn nieuwste boek beschrijft bestsellerauteur Michael Lewis hoe het zover heeft kunnen komen.  

Sam Bankman-Fried. De ‘wandelende rekenmachine’ wacht een lange gevangenisstraf.
Sam Bankman-Fried. De ‘wandelende rekenmachine’ wacht een lange gevangenisstraf. Foto: Stephanie Keith/Bloomberg

Lees direct het artikel

VIDEO: Sam Bankman-Fried Trial | Bloomberg Crypto Special
Bloomberg Television

Gratis proberen

VIDEO: FTX’s Sam Bankman-Fried is on trial. Here’s what you should know: CNBC Crypto World
CNBC Television

Maak eenvoudig een account aan

Gebruik een geldig e-mail adres, bv [email protected]

OF Bekijk onze abonnementen

Sources


Article information

Author: Adam Mcdonald

Last Updated: 1698466203

Views: 527

Rating: 4.3 / 5 (98 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Adam Mcdonald

Birthday: 1948-05-31

Address: 74114 Zoe Brooks Suite 639, West Christopherborough, WY 45270

Phone: +4236033748276229

Job: Zoologist

Hobby: Hiking, Tennis, Stargazing, Board Games, Golf, Calligraphy, Dancing

Introduction: My name is Adam Mcdonald, I am a esteemed, Colorful, skilled, Determined, Open, steadfast, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.